MC MASTER AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ – 2

MC MASTER AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ - ANKARA (EĞİTİM TAMAMLANDI)


Eğitim'in İçeriği;

Mc Master Aile Terapisi:
Sistem yaklaşımını temel alan ve geçmiş yerine ailenin şimdiki işlevlerini değerlendiren bir modeldir.
İşlevsel bir ailenin baş etmesi gereken altı boyutun varlığını öne sürmektedir.
1. Problem Çözme
2. İletişim
3. Roller
4. Duygusal Tepkiler
5. Duygusal Katılım
6. Davranış Kontrolü
MC Master Aile Modeli yukarıda listelenmiş altı değerlendirme alanı ile aile hakkında bilgi sahibi
olmak ve müdahale gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Eğitimde ele alınacak konu başlıkları;
1. McMaster Aile Terapisinin Tarihsel Gelişimi
2. Temel İlkeleri
3. Aile İşlevselliğinin Boyutları
4. İşlevsel Olmayan (Disfonksiyonel) Etkileşim Süreçleri
5. Aile İşlevselliğini Anlamada Yapısal Kavramlar
6. Aileyi Değerlendirme Araçları
7. Terapiyi Gerçekleştirme Becerileri
8. Terapinin I. Aşaması: Değerlendirme
9. Terapinin II. Aşaması: Sözleşme Yapma
10. Terapinin III. Aşaması: Tedavi
11. Terapinin IV. Aşaması: Sonlandırma
12. Araştırmada Kullanımı
13. Uygulama

 1. Eğitimciler

  Prof. Dr. Veli Duyan
  (Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı)

 2. Eğitim Tarihi

  12 – 13 Mayıs 2018

 3. Eğitim Süresi

  20 Saat

Kayıt ve Detaylar için: 0506 161 00 00  

İLETİŞİM BİLGİLERİ


 • Varlık Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No: 22
  Yenimahalle / ANKARA

 • 0506 161 0000

 • bilgi@klinikterapi.com.tr

KONUM BİLGİSİ


GOOGLE GROUPS