AİLE TERAPİSİ

Toplumda meydana gelen kültürel, sosyal, ekonomik veya teknolojik değişimler aile yapısının farklılaşmasına yol açmaktadır. Özellikle çekirdek aile tipinin yaygınlaşması, çalışan anne olma gibi değişen rollere uyum sağlayamama, aile içindeki iletişim ve etkileşimi bozarak, aile işlevselliğini olumsuz etkilemektedir. Aile üyeleri arasındaki bu sorunlar, ailenin varlığını korumasını güçleştirirken, aile üyelerinin sosyal ve ruhsal yapılarını da bozabilmektedir.

Aile danışmanlığı, ailenin işlevselliğinin aksaması durumunda başvurulan, bu alanda özel eğitim almış terapistler/danışmanlar ve ailenin bütünüyle ya da birkaç aile üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen, aile içindeki iletişim, kurallar, roller ve problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği bir profesyonel yardım hizmetidir.

Klinik’te uzman terapist ekibi tüm bu sorunların çözülmesinde ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Siz de yapısal, gelişimsel, işlevsel ya da durumsal problemleriniz ya da probleme neden olabilecek olası risk yaşantılarınız için Klinik’e gelerek danışmanlık alabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


  • Varlık Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No: 22
    Yenimahalle / ANKARA

  • 0506 161 0000

  • bilgi@klinikterapi.com.tr

KONUM BİLGİSİ


GOOGLE GROUPS